Papel da serra de roca de dobre folla na escavación de túneles