Tratamento de solidificación do solo de terras pantanosas