Cortador de tambor para cavar minas de carbón a ceo aberto